Oscar
ניגריה
עיסוק
Artist
גיל
29 בן/בת שנים
מי אני?

Artist


מה דעתי על תוכנית הטלויזיה "גיבור האופנה"?

Great people


למה אני אהיה מודל לחיקוי לדור הזה ואשמש השראה לאנשים בתור הפנים החדשות של "גיבור האופנה"?

Because am me


Scroll Down