Saad
מצרים
גיל
16 בן/בת שנים
קישורי המדיה החברתית שלי
מי אני?

I’m student and footballer


מה דעתי על תוכנית הטלויזיה "גיבור האופנה"?

Very nice job in my opinion


למה אני אהיה מודל לחיקוי לדור הזה ואשמש השראה לאנשים בתור הפנים החדשות של "גיבור האופנה"?

Caring about the job, myself and advancement


Scroll Down