Sabina
רוסיה
גיל
29 בן/בת שנים
קישורי המדיה החברתית שלי
מי אני?

Model, actress


מה דעתי על תוכנית הטלויזיה "גיבור האופנה"?

Its cool


למה אני אהיה מודל לחיקוי לדור הזה ואשמש השראה לאנשים בתור הפנים החדשות של "גיבור האופנה"?

I will do my best


Scroll Down
apply rotate cancel