Not a participant yet?

1. הירשם
הכנס את כל הפרטים שלך וטען תמונות וסרטוני וידאו
2. קבל הצבעות
תבקש מהקהילה החברתית, החברים והמשפחה שלך שיצביעו עבורך
3. הפוך למתמודד בגמר
שלושה (3) מתמודדים נבחרים בכל חודש ויזכו בהזדמנות להיות בעונה ה-2
Scroll Down
apply cancel