Aakash
איחוד האמירויות הערביות
גיל
29 בן/בת שנים
קישורי המדיה החברתית שלי
מי אני?

n/a


מה דעתי על תוכנית הטלויזיה "גיבור האופנה"?

n/a


למה אני אהיה מודל לחיקוי לדור הזה ואשמש השראה לאנשים בתור הפנים החדשות של "גיבור האופנה"?

n/a


Scroll Down
apply rotate cancel